TNM ERP CONSULTING
 

Dịch vụ Tư vấn - Triển khai ERP Microsoft Dynamics 365

Giải pháp hoạch định và quản lý toàn diện nguồn lực doanh nghiệp

Dịch vụ Tư vấn - Triển khai ERP

Triển khai và vận hành hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một sự đầu tư lớn và nỗ lực khởi đầu của mỗi doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Tại TNM Consulting, Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ tổng thể vể chu trình dự án cho các khách hàng thực hiện triển khai trên nền tảng Microsoft Dynamics ERP, giúp các khách hàng định hướng qua mỗi giai đoạn của dự án, hỗ trợ họ các phương thức nhằm tăng giá trị kinh doanh tiềm năng.

Related topics Alliances

Giải pháp

Để thu được lợi nhuận mong muốn từ khoản đầu tư, các tổ chức cần chủ trương triển khai một giải pháp ERP có thể hợp nhất và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh với công nghệ để đạt được hiệu quả của các quy trình và hệ thống kiểm soát, giảm chi phí và quản lý tuân thủ hiệu quả.

Microsoft Dynamics 365 là thế hệ kế thừa mới nhất của các ứng dụng kinh doanh thông minh trên nền tảng đám mây, hỗ trợ các ứng dụng năng suất theo tiêu chuẩn ngành (Office 365), quản trị thông minh (Power BI) và dữ liệu IoT (Azure). Microsoft Dynamics 365 có khả năng tối ưu hóa hoạt động quản trị của doanh nghiệp, trao quyền cho đội ngũ nhân viên và nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị trên toàn cầu, nắm bắt kịp thời những cơ hội mới thông qua việc thống nhất năng lực CRM & ERP, cũng như cung cấp những ứng dụng được xây dựng sẵn theo mục đích.

Dịch vụ

Với tính khách quan và độc lập, TNM chúng tôi có thể áp dụng một phương pháp tiếp cận tổng thể hơn đối với chu kỳ thực hiện – một phương pháp tiếp cận có thể giúp nâng cao lợi ích của dự án và giảm thiểu rủi ro – và mang đến giá trị khách quan cho tổ chức của quý vị.

  • Dịch vụ đánh giá – lựa chọn nhà cung cấp giải pháp ERP
  • Dịch vụ triển khai giải pháp ERP
  • Dịch vụ tư vấn – giám sát dự án triển khai ERP
  • Dịch vụ bảo trì hệ thống sau vận hành
  • Dịch vụ nâng cấp, chuyển đổi hệ thống
  • Dịch vụ kiểm toán, đánh giá hệ thống sau vận hành

Nguồn lực chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của TNM có được công nhận bởi hãng Microsoft, sự thông thạo các giải pháp ERP cho nhiều ngành công nghiệp và mô hình hoạt động doanh nghiệp khác nhau để phục vụ khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP TNM
Email: dat.nguyen@tnm-consulting.vn